KTU ASI SŠFM laboratorijos paskyrimas atlikti produkto tipo bandymus

Important | 2013-12-10

Lietuvos Respublikos aplinkos ministras 2013 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. D1-871 „Dėl įstaigų, atliekančių trečiųjų šalių užduotis vertinant ir tikrinant statybos produktų eksploatacinių savybių pastovumą, paskyrimo“ (Valstybės žinios’2013 Nr.123-6256) paskyrė Kauno technologijos universiteto Architektūros ir statybos instituto Statybinės šiluminės fizikos mokslo laboratoriją atlikti vidaus durų, kai taikomi reikalavimai garso izoliavimui, šilumos izoliavimui, sandarumui (išskyrus atsparias ugniai ir sandarias dūmams) pradinį produkto tipo bandymą pagal 3 sistemą.

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
I agree