NRG4 seminaras

Seminar

2018 m. gegužės 16 d. KTU Architektūros ir statybos institute (adresas Tunelio g. 60) numatomi 1 dienos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymai pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2018 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. D1-187 patvirtintą kvalifikacijos kėlimo programą. Š. m. gegužės 16 d. paskaitų tematika tokia:

Eil. Nr. Tema Paskaitos trukmė, val.
1. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo kompiuterinės programos NRG4 ypatumai ir darbo su šia programa specifika 2
2. Programos NRG4 įvesties duomenų ryšys su skaičiavimo rezultatais. Klaidų įvedant duomenis apie pastatą į  programą NRG4 įtaka energinio naudingumo skaičiuojamiesiems rodikliams 1
3. Duomenų apie pastato inžinierines sistemas ir atitvaras tarp šildomų ir nešildomų apšiltintų patalpų suvedimo į programą NRG4 praktinė užduotis 2
4. Probleminiai pastatų projektiniai sprendimai, kurių skaičiavimo metodai nenumatyti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo programoje NRG4. Šių projektinių sprendimų įvertinimo būdai skaičiuojant su programa NRG4 1
5. Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų klausimai apie neaiškumus sertifikuojant pastatus. Atsakymai į ekspertų klausimus 1
Bendra mokymų trukmė, val. 7        val.

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo programa apima statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. D1-754 „Dėl statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 „Pastatų energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“, patvirtinimo“, reikalavimus, jo taikymo metu kylančius klausimus ir praktinius mokymus dirbti su kompiuterine programa NRG4.

Mokymų metu taip pat bus analizuojamos dažniausiai ekspertų daromos klaidos ir atsakyta į klausimus apie pastatų energinio naudingumo sertifikavimo metu kylančius neaiškumus.

Asmuo, pageidaujantis dalyvauti pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų kvalifikacijos kėlimo mokymuose, turi atsiųsti prašymo formą ir asmens dokumento kopiją elektroniniu paštu. Jeigu už kursus mokės įmonė, taip pat užpildykite mokėtojo rekvizitų formą.

Dėl registracijos į seminarus kreiptis į Giedrę Didžgalvienę: giedre.didzgalviene@ktu.lt, tel. +370 37 45 13 51. Kvalifikacijos kėlimo kursų kaina asmeniui – 115 eurų.

May 16 d. 09:00

Įtraukti į iCal
Suggest an Event