1 SEMINARAS. NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

Important | 2014-10-08

1 SEMINARAS.

NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

 

2014 m. spalio 17 d.  KTU Architektūros ir statybos institutas organizuoja pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymus (1-oji mokymų dalis) pagal kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-838.

 

NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

1-as seminaras

1

Energijos šaltinių neatsinaujinančios ir atsinaujinančios pirminės energijos faktoriai ir jų vertės. Pastato energijos šaltinių įtaka pastato energinio naudingumo rodikliams. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

prof. Raimondas Bliūdžius

2

Karšto vandens ruošimo sistemų energijos sąnaudos. Šilumos nuostolių pastato vamzdynuose ir karšto vandens talpose skaičiavimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

dr. Edmundas Monstvilas

3

Pastato šildymo sistemų energijos sąnaudos. Šilumos šaltinių efektyvumo ir šilumos nuostolių šildymo sistemų akumuliacinėse talpose skaičiavimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

dr. Karolis Banionis

4

Energijos kiekių, pagamintų vandenį šildančiuose Saulės kolektoriuose, fotovoltiniuose Saulės kolektoriuose, Vėjo ir hidroelektrinėse, skaičiavimas ir šios energijos sąnaudų pastate skaičiavimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

val.

dr. Edmundas Monstvilas

5

Pastatų termovizinių tyrimų principai ir rezultatų analizė. Termovizinių tyrimų rezultatų atitikties nustatymas statybos techninių reglamentų ir higienos normų reikalavimams

val.

dr. Karolis Banionis

6

Standartų reikalavimai nevienalyčių atitvarų ir ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų verčių skaičiavimui. Skaičiavimo programos, išeities duomenys skaičiavimams. Darbo su TERM programa ypatumai

val.

dr. Juozas Ramanauskas, dr. Karolis Banionis

7

Individualus praktinis darbas. Bandomasis ilginių šiluminių tiltelių šilumos perdavimo koeficientų verčių skaičiavimas su TERM programa

val.

dr. Juozas Ramanauskas,

dr. Karolis Banionis

 

Norinčius dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštu rosita.norvaisiene@ktu.lt.

 

Užsiregistravusiems bus išsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Sąskaita-faktūra bus perduota mokymų metu.

 

MOKYMŲ METU EKSPERTAI TURI TURĖTI SU SAVIMI NEŠIOJAMUS KOMPIUTERIUS.