2 SEMINARAS. NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

Important | 2014-10-08

2 SEMINARAS. NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

 

2014 m. spalio 24 d.  KTU Architektūros ir statybos institutas organizuoja pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymus (2-oji mokymų dalis) pagal kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-838.

NRG-3. Mokymų plano dalis, susijusi su reikalavimais pastatų sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012

2-as seminaras

1.

STR 2.05.01:2013 principinės nuostatos ir reikalavimai pastatų energinio naudingumo projektavimui. Reikalavimų įvertinimas sertifikuojant pastatų energinį naudingumą.

1 val.

2.

Naujos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo skaičiavimo programos, atitinkančios 2013 metų reglamentų reikalavimus pastatų sertifikavimui, ypatumai

val.

3.

Šilumos nuostolių per pastato perdangas virš vėdinamų rūsių ir pogrindžių skaičiavimo principai.

 

val.

 

4.

Pastato sandarumo matavimai ir matavimo rezultatų taikymas pastato energinio naudingumo nustatymo procese. Pastato sandarumo įtakos pastato energijos sąnaudoms vertinimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

1 val.

5.

Pastato karšto vandens ir šildymo sistemų, kurioms energija tiekiama iš atsinaujinančių išteklių (saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių), principiniai projektiniai sprendimai. Šių projektinių sprendimų įvertinimas nustatant pastatų energinio naudingumo rodiklius.

val.

6.

Apdarinės sienos. Apdarinių sienų šiluminių savybių skaičiavimo principai ir šių savybių įvertinimas 2013 metų reglamentų reikalavimus atitinkančioje pastatų energinio naudingumo sertifikavimo skaičiavimo programoje

1 val.

7.

Šilumos pritekėjimų į patalpas per skaidrias ir neskaidrias atitvaras įvertinimo principai. Pasyvios apsaugos nuo Saulės priemonės pastate. Šių priemonių įtakos pastato energijos suvartojimo rodikliams vertinimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams

1 val.

Norinčius dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštu rosita.norvaisiene@ktu.lt.

 

Užsiregistravusiems bus išsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Sąskaita-faktūra bus perduota mokymų metu.

 

MOKYMŲ METU EKSPERTAI TURI TURĖTI SU SAVIMI NEŠIOJAMUS KOMPIUTERIUS.

 

 

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
I agree