Informacija PENS Ekspertams!

Important | 2014-08-18

Informacija PENS Ekspertams!

2014 m. spalio 1 d. KTU Architektūros ir statybos institutas organizuoja pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymus pagal kvalifikacijos kėlimo programą,patvirtintą LR Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-838.

 

Mokymų planas:

Eil. Nr.

Tema

Paskaitos trukmė, val.

1

STR 2.05.01:2013 principinės nuostatos ir reikalavimai pastatų energinio naudingumo projektavimui. Reikalavimų įvertinimas sertifikuojant pastatų energinį naudingumą.

Lektorius – prof. dr. R.Bliūdžius.

1

2

Naujos pastatų energinio naudingumo sertifikavimo skaičiavimo programos, atitinkančios 2013 metų reglamentų reikalavimus pastatų sertifikavimui, ypatumai.

Lektorius – T.Krivelis.

2

3

Šilumos nuostolių per pastato perdangas virš vėdinamų rūsių ir pogrindžių skaičiavimo principai.

Lektorius – dr. E.Monstvilas.

1

4

Pastato sandarumo matavimai ir matavimo rezultatų taikymas pastato energinio naudingumo nustatymo procese. Pastato sandarumo įtakos pastato energijos sąnaudoms vertinimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams.

Lektorius – dr. K.Banionis.

1

5

Pastato karšto vandens ir šildymo sistemų, kurioms energija tiekiama iš atsinaujinančių išteklių (saulės kolektorių, vėjo ir hidroelektrinių), principiniai projektiniai sprendimai. Šių projektinių sprendimų įvertinimas nustatant pastatų energinio naudingumo rodiklius.

Lektorius – dr. K.Banionis.

1

6

Apdarinės sienos. Apdarinių sienų šiluminių savybių skaičiavimo principai ir šių savybių įvertinimas 2013 metų reglamentų reikalavimus atitinkančioje pastatų energinio naudingumo sertifikavimo skaičiavimo programoje.

Lektorius – dr. E.Monstvilas.

1

7

Šilumos pritekėjimų į patalpas per skaidrias ir neskaidrias atitvaras įvertinimo principai. Pasyvios apsaugos nuo Saulės priemonės pastate. Šių priemonių įtakos pastato energijos suvartojimo rodikliams vertinimo principai. Išeities duomenys skaičiavimams.

Lektorius – dr.J. Ramanauskas.

1

 

DALYVIŲ SKAIČIUS MOKYMO GRUPĖJE RIBOTAS, TODĖL Į MOKYMUS BUS REGISTRUOJAMA PAGAL REGISTRACIJOS DATĄ.

Norinčius dalyvauti prašome registruotis elektroniniu paštu rosita.norvaisiene@ktu.lt.

 

Užsiregistravusiems bus išsiųsta išankstinio apmokėjimo sąskaita.

Sąskaita-faktūra bus perduota mokymų metu.

MOKYMŲ METU EKSPERTAI TURI TURĖTI SU SAVIMI NEŠIOJAMUS KOMPIUTERIUS.

 

Kauno technologijos universitetas

Architektūros ir statybos institutas

Tunelio g. 60-119

LT-44405, Kaunas

Mob.tel. 860300508

Faks. (8~37) 451810

El. paštas rosita.norvaisiene@ktu.lt