INSTITUTE STAŽAVOSI DOKTORANTĖ IŠ ALMATOS UNIVERSITETO

Important | 2016-04-11

2016 m. kovo 31 – balandžio 8 dienomis KTU Architektūros ir statybos institute mokslinę praktiką atliko Almatos technologijos universiteto doktorantė Elmira Kopbayeva.

Doktorantę konsultavo Kompozicinių ir apdailos medžiagų laboratorijos mokslo darbuotoja Virginija Sacevičienė. Doktorantė atliko palyginamuosius bandymus universalia kompiuterizuota bandymų mašina ZWICK BTI-FB050TN, susipažino su QUV Spray kamera, kuri skirta įvairių apdailos medžiagų pagreitintiems atmosferinio sendinimo bandymams.