PENSE mokymo kursai

Important | 2013-03-15

2013 m. kovo 14 d., ketvirtadienį, 9.00 val. KTU Architektūros ir statybos institute, Tunelio 60 (Kaunas) vyko pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymai pagal kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-838. Šie kvalifikacijos kėlimo mokymai susiję su naujais reikalavimais pastatų energinio naudingumo sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ (Žin., 2012-08-25, Nr. 99-5071).