PENSE mokymo kursai

Important | 2013-03-15

2013 m. kovo 14 d., ketvirtadienį, 9.00 val. KTU Architektūros ir statybos institute, Tunelio 60 (Kaunas) vyko pastatų energinio naudingumo sertifikavimo ekspertų mokymai pagal kvalifikacijos kėlimo programą, patvirtintą LR Aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. D1-838. Šie kvalifikacijos kėlimo mokymai susiję su naujais reikalavimais pastatų energinio naudingumo sertifikavimui pagal STR 2.01.09:2012 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“ (Žin., 2012-08-25, Nr. 99-5071).

We are using cookies to provide statistics that help us give you the best experience of our site. You can find out more or switch them off if you prefer. However, by continuing to use the site without changing settings, you are agreeing to our use of cookies.
I agree